logo logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Plemenito oblikovanje prostora

Kontinuirane fasade

Kontinuirane fasade određuje kontinuiranost aluminijskih profila na povšini fasade. Prostor između profila zovemo 'polja', koja pak, mogu biti ispunjena staklom, panelima ili drugim materijalima radi postizanja estetskog i/ili fizikalnog svojstva građevine.

Također, različitim izvedbama kontinuirane fasade, možemo naglasiti hoizontalni ili pak vertikalni smjer na plohi objekta tj. istaknuti njegovu visinu ili širinu. Polja unutar fasade, naravno, mogu biti i otvarajuća, zaokretna, otklopna i sl.