logo logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Plemenito oblikovanje prostora

Fasade

Razvojem novih tehnologija, materijala i načina građenja došlo je i do promjena u izradi vanjskih fasada. Jedna od modernih vrsta fasada su i aluminijske fasade. Ove fasade su kombinacija konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla. Njima se zatvaraju čitava pročelja i stranice objekata ili samo neki arhitektonski dijelovi. Izvedbom ovih tipova fasada često se isključuje upotreba konvencijonalnih fasada od žbuke, betona ili cigle. Prednost ovakvih izvedbi fasada je jednostavna i brza montaža te estetika i funkcionalnost.

Ventilirane fasade i limene obloge

Ventilirane fasade su fasade koje se sastoje od nosive konstrukcije (aluminijski profili), toplinske izolacije...

Polustrukturalne fasade

Polustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijski profili vidljivi, ali sa svojom minimalnom širinom, i to po obodima elemenata...

Kontinuirane fasade

Kontinuirane fasade određuje kontinuiranost aluminijskih profila na povšini fasade. Prostor između profila zovemo 'polja', koja pak...

Strukturalne fasade

Strukturalne fasade određuje, za razliku od polustrukturalnih fasada, minimalan razmak između stakala (a ne aluminijskih profila)...